Funding Opportunities

Funding Opportunities

Funding Opportunities

  • במטרה לעודד שימוש בציוד במרכזי תשתית יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולגיה מענק עד גובה 17,500 ש"ח + מע"מ לכיסוי חלקי של דמי השימוש בציוד תשתיתי.

  • במטרה להכשיר משתמשים  בציוד מתקדם יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה מענקים בגובה עד 500$ + מע"מ כתמיכה בהכשרה.