Funding Opportunities

Funding Opportunities

  • Submission: 15 Mar 2021

    במסגרת עידוד המחקר בטכניון יתמוך מכון ראסל ברי במספר מחקרים חדשים.

    גובה התמיכה למחקר עד שנה -  40,000$ לזוג חוקרים ביחד (סכום זה כולל מע"מ).

  • במטרה לעודד שימוש בציוד במרכזי תשתית יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולגיה מענק עד גובה 17,500 ש"ח + מע"מ לכיסוי חלקי של דמי השימוש בציוד תשתיתי.

  • Submission: 20 Feb 2021

    קול קורא למלגות ראסל ברי לסטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תשפ"א

  • במטרה להכשיר משתמשים  בציוד מתקדם יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה מענקים בגובה עד 500$ + מע"מ כתמיכה בהכשרה.