Capital equipment usage (on going)

 שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה

 

01.10.22

שלום רב ,    

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי (RBNI) סבסד מיום היוסדו שימוש בציוד תשתיתי בכל המעבדות בהן מתקיים מחקר בננוטכנולוגיה.  בשנתיים האחרונות חלה עליה משמעותית בעלויות התמיכה הזאת ובמקביל חלה ירידה משמעותית בתקצוב השנתי של המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי.  כתוצאה מכך אנחנו נאלצים לצמצם את התקצוב שמוקדש לתמיכה בשימוש בציוד תשתיתי החל מ 1.10.2022.  

 המדיניות החדשה של המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בנוגע למענקים לסבסוד שימוש בציוד תשתיתי תחל מיום 1.10.2022 לפי הנהלים הבאים:  

-  זכאות למענק אחד בשנה לחוקר. 

-  גובה המענק המקסימלי - 8,000 שח +מע''מ.  

-  גובה המענק המקסימלי בתחום מדעי החיים- 4,000 שח +מע''מ, מתוך המענק הכללי המקסימלי (8000  ₪ + מע"מ). 

- תוקף המענק -תוקף המענק של מענקים שייפתחו החל מ 1.10.22 יהיה עד 30.9 של השנה בה המענק נפתח* . 

- הזכות לפתיחת מענק חדש תתחדש בכל פתיחת שנה אקדמית (1.10).  

   

*למעט מענקים קיימים שנפתחו עד 18.7.22-ויהיו בעלי תוקף לשנה מיום פתיחת המענק (לפי הכלל שחל ביום פתיחת המענק). 

בעת פתיחת מענק חדש לאותו חוקר- יחול הכלל החדש (תום תוקף המענק יהיה ב- 30.9 באותה שנה בה הוא נפתח).  

   

בברכה,  

גדי איזנשטיין  

 

הנחיות להגשת מענק לסבסוד שימוש בציוד תשתיתי

במטרה לעודד שימוש בציוד במרכזי תשתית יעניק המכון לננוטכנולגיה ע"ש ראסל ברי מענק עד גובה 8,000 ש"ח + מע"מ לכיסוי חלקי של דמי השימוש בציוד תשתיתי. 

חוקר זכאי למענק אחד בשנה אקדמית בסך 8,000 ₪ לכלל מרכזי התשתית.  

במרכזי התשתית במדעי החיים- גובה המענק הכולל בכל שנה יהיה עד 4,000 ₪ +מע"מ. המענק למדעי החיים מהווה חלק מתוך המענק הכללי שניתן לקבל בתוך שנה, כלומר עד 4000 ₪ + מע"מ מתוך עד 8000 ₪ + מע"מ בכל שנה.   

 

המענק ניתן בכפוף למתן מימון נגדי בגובה המענק המבוקש מצד החוקר בכפוף למגבלות הבאות:  

*המימון הנגדי יהיה מענק מוסדי  א ו   ISF. לא ניתן לבצע שילובים ביניהם או החלפות ביניהם לאורך חיי המענק. שימו לב שניתן לבחור האם מקור המימון של החוקר הוא מוסדי או מענק ISF אך ורק בנקודת פתיחת המענק.  

*לא ניתן להשתמש במימון מקרנות טכניוניות / תרומות כמימון נגדי למענק של המכון לננוטכנולוגיה.  

*לא ניתן להשתמש במענקי "נבט" או בכל מענק אחר של המכון לננו (גם אם הוא מנוהל במוסד) כמימון נגדי למענק של המכון לננוטכנולוגיה לסבסוד שימוש בציוד.  

*לא ניתן להשתמש בתקציבים של מרכזי תשתית כמקור למימון נגדי למענק הסבסוד של המכון לננוטכנולוגיה.  

*לא ניתן להשתמש במענקי החזרים כמימון נגדי לכספי המכון לננוטכנולוגיה.  

   

*המענק מיועד לשימוש בציוד תשתיתי בלבד הפתוח לכלל החוקרים בקמפוס, לצורך מחקרים הקשורים לננוטכנולוגיה.

*המענק תקף עד ה 30.9 של השנה בה הוא נפתח עד לסיום היתרה בו (המוקדם מביניהם).  

*התמיכה מוגבלת ל - 50% מעלות השימוש לפי תעריפים שיסוכמו בין מרכזי התשתית והנהלת המכון לננוטכנולוגיה.  

* המענק מיועד לתמיכה במחקר (מספר מחקר) נתון. עם זאת, עפ"י בקשה ניתן לחלק את ההקצאה למספר מחקרים  למעט במקרה של מימון נגדי מצד החוקר מקרן ISFאו אז המימון מוגבל אך ורק למחקר ISF.  

* על פרסומים שינבעו ממחקר זה במעבדות התשתית השונות- יציין החוקר כי נעשו במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בטכניון (The Russell Berrie Nanotechnology Institute, Technion).

*על פרסומים שינבעו ממחקר במעבדת ה PV -  יציין החוקר כי נעשו במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בטכניון (The Russell Berrie Nanotechnology Institute, Technion)  ותכנית האנרגיה ע"ש גרנד (The Nancy and Stephen Grand Technion Energy Program).  

* השימוש לטובת מחקרים הקשורים לגורם מסחרי - אסור. השימוש יינתן למחקרים טכניונים בלבד שאושרו על ידי המנל"מ.  

*ניתן להגיש את הבקשה למימון זה באופן שוטף במהלך כל השנה.  

  

המענק מיועד לשימוש בציוד תשתיתי המאוגד במרכזי המחקר הבאים:  

The Electron Microscopy Center (Materials Science & Engineering Faculty)  

MNFU - Micro and Nanofabrication Unit (The Zisapel Nanoelectronics Center - Electrical Engineering Faculty)  

Electron Microscopy Soft Matter (Chemical Engineering Faculty)  

Surface Characterization Center (Solid State Institute)  

Quantum Matter Research (QMR) Center (Physics Faculty)  

X-Ray and Particle Characterization Facilities (Chemical Engineering Faculty, Biotechnology and Food Engineering Faculty)  

Computational Nanoscience and Nanotechnology (TAMNUN)  

Nanoparticles and Nanometric Systems Characterization Center (Biotechnology and Food Engineering Faculty)  

* Photovoltaic Lab - The Grand Technion Energy Program and RBNI joint center - (The Zisapel Nanoelectronics Center - Electrical Engineering Faculty)  

FIB-Dual beam FIB-Helios nano-lab G3 FEI (The 

 
1 Start 2 Preview page 3 Complete
0%