Funding Opportunities

Funding Opportunities

  • במטרה לעודד שימוש בציוד במרכזי תשתית מעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולגיה מענק בגובה 17,500 ש"ח + מע"מ לכיסוי חלקי של דמי השימוש בציוד תשתיתי. חוקר זכאי למענק אחד בשנה בסך 17,500 ש"ח.

  • Submission: 07 Feb 2019

     במסגרת עידוד המחקר בטכניון יתמוך מכון ראסל ברי במספר מחקרים חדשים. גובה התמיכה עד 40,000$ (סכום זה כולל מע"מ) למשך שנה (לא ניתן יהיה להאריך מעבר לשנה).

  • מכון ראסל ברי  העניק לזוכי מלגת ההצטיינות ע"ש ראסל ברי שזכו עד שנת 2014 מענק לנסיעה בכנסים בסך 1,000$.

  • במטרה להכשיר משתמשים  בציוד מתקדם יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה מענקים בגובה עד 500$ + מע"מ כתמיכה בהכשרה.

  • Submission: 31 Jan 2019

  • מכון ראסל ברי יסייע במימון עלויות אורחים שיוזמנו ע"י חוקר מסוים למטרות שיתוף פעולה מדעי בנושאי ננומדעים וננוטכנולוגיה. אורחים אלו ייקראו עמיתי מכון ראסל ברי לננוטנכולוגיה.