Student Training on Capital Equipment (on going submission)

 שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה

 

במטרה להכשיר משתמשים  בציוד מתקדם יעניק מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה מענקים בגובה עד 500$ + מע"מ כתמיכה בהכשרה.

 המענקים מיועדים להכשרת משתמשים  בציוד גדול בלבד הפתוח לכלל החוקרים בקמפוס.

התמיכה מוגבלת ל - 50% מעלות ההכשרה לפי תעריפים שיסוכמו בין מרכזי התשתית והנהלת מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה.

 המענקים תקפים למשך שנה מיום אישורם.

 מענק מסוים מיועד לקורס בודד עבורו הוגשה הבקשה.

מספר הקורסים לשנה לא יעלה על שלושה קורסים למשתמש.

 עם מתן האישור יועברו הפרטים למרכז התשתית בו תבוצע ההכשרה.

 ניתן להגיש את הבקשה למימון זה באופן שוטף במהלך כל השנה.

בברכה,

פרופ' גד איזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי, טכניון