NEVET RBNI-LS&E Grant

NEVET RBNI-LS&E Grant

NEVET RBNI-LS&E Grant

15 Feb 2017

 

במסגרת עידוד המחקר  ויצירת שיתופי פעולה בין חוקרים העוסקים בתחומי מחקר שונים בטכניון, יתמכו המכון לננוטכנולוגיה  ע"ש ראסל ברי והמרכז הבינתחומי למדעי החיים וההנדסה ע"ש לורי לוקיי במספר מחקרים חדשים.

 

גובה התמיכה המוצעת הינו עד 40,000$ (סכום זה כולל מע"מ) למשך שנה (ללא אפשרות הארכה). המכונים מצפים

שבמהלך תקופה זו יפנו החוקרים לקבלת מענקי מחקר במסגרות הלאומיות והבינלאומיות המקובלות.

 

התנאים להגשת הצעת מחקר למימון בערוץ זה כוללים:

1. שיתוף פעולה בין שני אנשי סגל או יותר המייצגים שטחי מחקר שונים, כאשר אחד החוקרים מתחום מדעי החיים והשני מתחומי ההנדסה, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה או מדעי המחשב.

 

2. הצעת המחקר לא מומנה באחד הערוצים המקובלים. המענק נועד לפיתוח מחקר בשלביו הראשוניים.

 

3. המענק נועד לפיתוח מחקר וביצועו באמצעות משתלמים לתארים גבוהים. (בהצעת התקציב בסעיף כ"א יש לכלול רק עלויות למשתלמים לתארים גבוהים).

 

4. רכיב הציוד בהצעת המחקר לא יעלה על  10,000$.

 

ההצעות שתוגשנה תעבורנה הערכה ע"י ועדה שתוקם לצורך כך. לאחר שיפוט יועברו ההצעות הזוכות לטיפול המנל"מ. סעיפי ההוצאות המותרים הם בהתאם לכללי קרנות מנל"מ.

על פרסומים שינבעו מהמחקר (גם לאחר תום השנה) יציין החוקר  כי נערכו במסגרת מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה בטכניון והמרכז הבינתחומי למדעי החיים וההנדסה ע"ש לורי לוקיי.

 

התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 15.2.2017.

 

בברכה,

פרופ' גד איזנשטיין                        פרופ' רועי קישוני

ראש המכון לננוטכנולוגיה               ראש  המרכז הבינתחומי למדעי החיים וההנדסה              

ע"ש ראסל ברי                             ע"ש לורי לוקיי

 

 

 חוקר/ת יקר/ה: מומלץ להכין את כל המסמכים שיש לצרף מראש, כקבצים נפרדים,לפני מילוי הטופס האינטרנטי. לאחר הכנת הקבצים ושמירה מקומית, יש למלא את השדות הנדרשים, לטעון את הקבצים ולשלוח (הקבצים המצורפים חייבים להיות בפורמט word או PDF).

 בנוסף למילוי הטופס המופיע מטה, נא מלאו וצרפו את הצעת המחקר -  קובץ המצ"ב.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav zip.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav zip.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav zip.
Image CAPTCHA